Synonimy do świątynia dumania

klop, prewet, ubikacja, ustęp, ustronne miejsce, WC