Synonimy do żal

animozja, ansa, pretensja, rozgoryczenie, rozżalenie, uraza, wyrzut, boleść, ból, opłakiwanie, rozpacz, smutek, żałoba, tęsknota, skrucha