Synonimy do antropomorfizować

humanizować, nadawać ludzkie cechy, personifikować, uczłowieczać, uosabiać