Synonimy do hipokorystyk

deminutiwum, spieszczenie, zdrobnienie