Synonimy do hołubić

dbać, doglądać, interesować się, starać się, troszczyć się, emablować, faworyzować, polecać, promować, rekomendować, wyróżniać, wystawiać, wysuwać, zalecać