Synonimy do hulaszczy

bachusowy, pijacki, dekadencki, rozpasany, rozpustny, rozwiązły, upadły, zdemoralizowany