Synonimy do humanizować

antropomorfizować, nadawać ludzkie cechy, personifikować, uczłowieczać, uosabiać