Synonimy do religijny

poświęcony, święty, konfesyjny, wyznaniowy