Synonimy do sztuka mówienia

dar słowa, elokwencja, krasomówstwo, oratorstwo, retoryka, sztuka wymowy, wymowa