Synonimy do udać się

doznać powodzenia, powieść się, wyjść, zakończyć się pomyślnie, obrać kierunek, podążyć, skierować się