Synonimy do umowny

dowolny, nieuzasadniony, samowolny, konwencjonalny, typowy, zwyczajowy, makietowy, nieokreślony, ogólnikowy, prowizoryczny, przybliżony, ramowy, szkicowy, w zarysach