Synonimy do uprzystępniać

udostępniać, ujawniać, ułatwiać, umożliwiać odbiór, umożliwiać poznanie, upowszechniać, upubliczniać