Synonimy do ustalony

dany, wiadomy, mocny, trwały, zakorzeniony, nieelastyczny, nienaruszalny, niezmienny, sztywny, porządny, solidny, stabilny, stały, stateczny, prawnie nabyty, przygotowany, ustawiony